MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Aug 12
Aug 13
Aug 14
Aug 15
Aug 16
Aug 17
Aug 18
Aug 19
Aug 20
Aug 21
Aug 22
Aug 23
Aug 24
Aug 25
Aug 26
Aug 27
Aug 28
Aug 29
Aug 30
Aug 31
Sep 01
Sep 02
Sep 03
Sep 04
Sep 05
Sep 06
Sep 07
Sep 08
Sep 09
Sep 10
Sep 11
Sep 12
Sep 13
Sep 14
Sep 15
Sep 16
Sep 17
Sep 18
Sep 19
Sep 20
Sep 21
Sep 22
Socialize your Saturdays
Saturday, August 17th
Jhay Cortez LIVE in Concert!!
Friday, August 23rd
Socialize your Saturdays
Saturday, August 24th
Energia Fridays at Rumba Room Live
Friday, August 30th
Socialize your Saturdays
Saturday, August 31st
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, September 7th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, September 14th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, September 21st
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, September 28th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, October 4th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, October 5th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, October 11th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, October 12th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, October 18th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, October 19th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, October 25th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, October 26th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, November 1st
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, November 2nd
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, November 8th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, November 9th
Energia Fridays at Rumba Room Live!
Friday, November 15th
Saturday Nights at Rumba Room Live
Saturday, November 16th